Om Alustep

Alustep Systems AB forretningsidé er å selge nytt og brukt på byggeplasser.

Vi jobber som et handelshus der vi tilbyr gode forretninger for våre byggherrer. Samtidig fokuserer vi på å tilby våre kunder å kjøpe fremfor leie. Vi vet at det er betydelige potensielle besparelser for de som velger å kjøpe deres maskiner og utstyr.

Sammen med våre fabrikker og leverandører, kan vi uten mellommenn tilby direkte leveranser av kjente kvalitetsprodukter. I kombinasjon med et utvalg av brukte maskiner og utstyr, kan vi ytterligere forbedre våre kunders virksomhet.

Vi når regelmessig ut til omtrent 9000 byggherrer og håndverkere i Norden, og kan i vårt daglige kontakter raskt lese av behov som oppstår ute i landet. Om nødvendig, utvikler vi nytt produkter eller starte ny produksjon med partnere i nettverket vårt.

Velkommen til Alustep!